furac

Social Marketing

สมัครตำแหน่งนี้

Job Description

- วางแผนการตลาด Digital Marketing
- วางแผนงบประมาณในการใช้ Social Media
- จัดทำเนื้อหาที่น่าสนใจทั้งข้อความและรูปภาพ สำหรับสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ
- ใช้งาน Photoshop และ Illustrator ได้
 
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือประชาสัมพันธ์
ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้าน Graphics/Digital Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ