medmeticgroup

Operation Marketing by Meko Clinic ประจำสำนักงานใหญ่

สมัครตำแหน่งนี้

รายละเอียดงาน

1.สำรวจ/สรรหา พื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายออฟไลน์
2.วิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลแคมเปญสื่อออฟไลน์ของบริการที่มี
3.ทำงานและร่วมมือกับทีมแผนกภายในและภายนอกเพื่อใช้แผนการตลาดออฟไลน์
4.ดูแลสื่อออฟไลน์ เช่น การติด/ตั้งป้ายโฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการอื่นๆ
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี
- ลากิจ 6 วัน ต่อปี*
- ลาพักร้อน 7-15วัน ต่อปี* (ขึ้นอยู่กับอายุงาน)
- ประกันสังคม
- ลาเพื่อการสมรส*
- ลาเพื่อประกอบพิธีฌาปณกิจศพญาติ*
- สวัสดิการของขวัญสมรส*
- สวัสดิการของขวัญการเยี่ยมบุตร*
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ*
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือ ค่าฌาปณกิจศพญาติและพนักงาน*
- สวัสดิการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ*
- สวัสดิการทำศัลยกรรมในราคาพนักงาน*
- สวัสดิการทำ Treatment , Laser เฉพาะใบหน้าฟรี*
- งานเลี้ยงปีใหม่ (กิจกรรมจับฉลากรางวัลต่างๆ เช่น ของขวัญ,เครื่องใช้ไฟฟ้า,เงินสด,สร้อยทองคำ ฯลฯ)*
- ปรับเงินประจำปี*
- โบนัสประจำปี*
หมายเหตุ: *เงื่อนไขเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศหญิง อายุ22-28ปี
  2. ทัศนคติดี มีความอดทนและความพยามในการแก้ปัญหาได้ดี
  3. มีประสบการณ์ทำงาน Event มาก่อน
  4. มีทักษะในการทำงานหน้างานเป็นอย่างดี
  5. คล่องแคล่ว ว่องไว
  6. สามารถใช้โปรแกรม Illustrator,Photoshop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ