pilotservices

พนักงานขาออก

สมัครตำแหน่งนี้

+ ตำแหน่ง / สังกัด (ฝ่าย หรือ แผนก) - ขาออก

+ คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน - เก่ง

+ หน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงาน - ทำงาน

+ อัตราจ้าง / เงินเดือน - 9000