pilotservices

บัญชี

สมัครตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

-เพศหญิง/ชาย

-มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

 

ลักษณะงาน

-ตรวจสอบบัญชีทั้งด้านรับ-จ่าย

-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย