chame

Marketing Executive

สมัครตำแหน่งนี้

Job Details

·       Full-Time

·       Working Hours: Monday - Friday 08:30-18:00

 

 Role Responsibilities 

·       สนับสนุน ประสานงานในทีมตลาด เพื่อให้มีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพของการลงทุน 360O และกิจกรรม

·       ความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้จัดหา ในการพัฒนาและผลิตวัสดุสื่อสาร การโปรโมท, ประเภทพิเศษ และอื่นๆ

·       ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด การขาย และทีมงานข้ามระบบ เพื่อให้แน่ใจว่า วัสดุการโปรโมทและการสนับสนุนการขาย ได้ถูกนำมาใช้ในเวลาที่กำหนด

·       คอยติดตามการเคลื่อนไหวของนักกีฬา ในตลาดเสริมและเครื่องสำอางค์ และรายงานตัวต่อทีมอย่างเป็นทางการ

·       หาความเข้าใจอย่างละเอียดถึงความต้องการของผู้บริโภค และความต้องการหลักของลูกค้า

·       เตรียมการขายรายวัน/สัปดาห์และรายเดือน และข้อมูลสนับสนุนสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม

·       ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทีมงานทั้งหมด เพื่อทำภารกิจที่มอบหมายให้สำเร็จ

·       งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

Qualifications:

·       วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด การขาย  บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

·       มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 1-3 ปี

·       มีประสบการณ์ทำงานการตลาด ผ่านธุรกิจ เครื่องสำอางค์ หรือธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

·       มี Service Mind

·       สามารถใช้ Microsoft Office Word, Excel, Power point

 

Work with us: 165/52-54 Nirvana @Work Ram-Intra, Ram-Intra Road, Bang-Khen, Bangkok 10220, Thailand