hrmpa

IT Support

สมัครตำแหน่งนี้

กรุณาคลิกสมัครเข้าเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิก Log in และคลิกสมัครด้านล่าง

 

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด

เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง IT Support

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน สายการบินไทย เวียตเจ็ทแอร์ (สถานีอุบลราชธานี) ที่อยู่ 297

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ถ.เทพโยธี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 

รูปแบบ :  งานประจำ

เวลาทำงาน :  จันทร์ - ศุกร์ (เวลา 9.00 - 18.00 น.) หรือทำงานเป็นกะได้

สถานที่ :  บริษัท ณ สายการบินไทย เวียตเจ็ทแอร์ (สถานีอุบลราชธานี) ที่อยู่ 297

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ถ.เทพโยธี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :      

ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร, แก้ไขปัญหาของอุปกรณ์,ดูแลระบบ LAN, Network

  คอมพิวเตอร์ และ Hardware ต่าง ๆ ด้าน IT ภายในองค์กร, สามารถใช้โปรแกรมอื่น ๆ ได้

  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เพศ :  ชาย,หญิง

อายุ :  22 - 30 ปี

ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง)

ประสบการณ์ : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :                                          

เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows, Office,  Network, Antivirus, Mail Client

  รวมถึง Hardware ต่างๆ

- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสารได้ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ 

 

สวัสดิการ :            

- ค่าครองชีพ

- ค่าเบี้ยขยัน

- ค่าทำงานล่วงเวลา ( OT )

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันสังคม

เอกสาร :

- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ลงชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่าย) จำนวน 6 รูป

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด

- สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 4 ชุด

- เอกสารแสดงผลตรวจประวัติอาชญากรรม - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  (ผลตรวจไม่พบประวัติ)  สำเนาจำนวน 4 ชุด 

- ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น) ตัวจริงและสำเนา จำนวน 4 ชุด

- สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพทางทหาร สด.8, สด.43, สด.46

  (นำเอกสารตัวจริงมายื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่) และสำเนา จำนวน 4 ชุด

- เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (นำเอกสารตัวจริงมายื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่) สำเนา จำนวน 4 ชุด

หมายเหตุ :

1. กรุณากรอกข้อมูลและรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงินในเอกสารทุกฉบับ

    2. เอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมต้องไม่พบประวัติคดีผิดกฎหมาย

    3. เอกสารใบรับรองแพทย์ต้องพบว่าร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้ ตามแบบฟอร์ม

       (รายการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการสมัครงาน) ด้านล่าง

    4. บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามรายการด้านบน

 

รายการตรวจสุขภาพ :

1. น้ำหนักตัวส่วนสูงความดันชีพจร

2. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สายตา (ขวาซ้าย)ตาบอดสี  (ปกติ, ไม่ปกติ)

3. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

4. ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายโดยทั่วไป (พร้อมในการทำงาน)

5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

6. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด

7. ไม่เป็นโรคลมชัก โรคความดันโลหิต หรือโรคที่ทำให้มีอาการวูบและโรคที่มีโอกาสทำให้หมดสติ