Positions - Building and Grounds Cleaning and Maintenance

กลุ่มหลักนี้ประกอบไปด้วยอาชีพดังต่อไปนี้: First-Line Supervisors of Housekeeping and Janitorial Workers; ผู้บังคับบัญชาสายแรกของการจัดสวนบริการสนามหญ้าและคนงานดูแลสถานที่ ภารโรงและพนักงานทำความสะอาดยกเว้นแม่บ้านและแม่บ้านทำความสะอาด แม่บ้านและแม่บ้านทำความสะอาด; คนงานทำความสะอาดอาคารอื่น ๆ ทั้งหมด คนงานกำจัดแมลง; คนงานจัดสวนและดูแลพื้นที่ เครื่องกำจัดศัตรูพืชเครื่องพ่นสารเคมีพืชพันธุ์ เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ พนักงานซ่อมบำรุงภาคพื้นอื่น ๆ ทั้งหมด
เลขที่ ตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง วุฒิการศึกษา บริษัท เริ่มต้น สิ้นสุด สร้างเมื่อ

Page 1 of 1, showing 0 record(s) out of 0 total